Košer prehrana

Šehita

Utvrđivanje da je životinja košer vrste tek je prvi korak. Daljnji zakoni reguliraju kako životinju treba ubiti, a koje dijelove životinje možemo…
Košer prehrana

Što je košer?

Hebrejska riječ košer znači “prikladno”. Zakoni o kašrutu (prikladnosti) definiraju namirnice koje su prikladne za hranu Židovima. Zakone o kašrutu zapovijedio je…
Košer prehrana

Zbog čega držimo košer?

Držanje košera je micva, božanska “zapovijed” i “veza”. Mi jedemo košer zato jer nam je to B-g naredio, a izvršavajući b-žansku zapovijed…
Košer prehrana

Osnove košera

Meso, mlijeko i jaja nekih vrsta životinja su dopuštena za korištenje, dok su druga zabranjena. Osim toga, niz zakona regulira kako se…
Košer prehrana

Mlijeko i jaja

Princip koji navodi Talmud je slijedeći: Što dolazi od košer životinje je košer, što dolazi od ne-košer životinje nije košer. Tako je…
Košer prehrana

Inspekcija i nikur

Nakon klanja, unutarnji organi stoke i peradi se pregledavaju zbog potencijalnih fatalnih bolesti ili ozljeda, kao što su adhezije (sirhot) u plućima…
Košer prehrana

Kako jesti

“Židovski jesti” prije svega znači držati se zakona kašruta. No to također znači jesti sa sviješću – sviješću o pravom Izvoru našeg…