Djeca

Kaligrafija

Slova na svitku Tore pisana su „asirskim“ pismom; različita pisma ili fontovi kojima se hebrejski obično piše ili tiska nisu valjani. Redovi…
Djeca

Pisar

Da bi se postalo pisar mora se proći strog studij i uvježbavanje – i imati veliku vještinu. Svakako, osoba koja nije pažljivo…
Djeca

Osnovni podaci o svitku Tore

Svitak Tore je najsvetija knjiga u Židovstvu, koja se sastoji od pet knjiga Mojsijevih. U svitku Tore ima 304,805 slova. Svaka stranica…
Djeca

PREZENTACIJA Djeca o Hanuci

Mendi Zaklos i njegov rođak Meir Rokach sastavili su simpatičnu prezentaciju o blagdanu Hanuka. Mendi nam je obećao da će u sljedećih…